Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Χειρισμό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου και στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ»

Ανακοινώνουμε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Χειρισμό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου και στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ». H Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων είναι από Τετάρτη 24/11/2021 έως και Παρασκευή 14/01/2022(ώρα 23:59)

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση εδώ